Radiostyrning

Radiostyrd rörelse i mer än 30 år

 

1979 lanserade Datek första sändaren och sedan dess har Datek varit en ledande aktör inom professionell radiostyrning. Datek tar traditionen vidare med ett brett utbud av skräddarsydda lösningar för radiostyrda applikationer inom många olika områden.

 

Datek gör arbetsdagen både säkrare och enklare för dig som använder fjärrstyrda maskiner ute på byggarbetsplatser, inom tungindustri och i andra miljöer.

 

För ytterligare information läs mer på http://www.datek.net/swedish/produkter

 

Ikusi är en väl etablerad designer och tillverkare av elektroniska system baserat på radiolänkar för fjärrstyrning av industrimaskiner i en rad applikationer.

Ikusis värdeerbjudande definieras av dess slutföra-cycle solutions, en snabb, effektiv service som understöds av en professionell support, och ett brett nätverk av distributörer över hela världen, och dess utrustning som är mycket kundspecifika, anpassningsbara och pålitlig.

TRAVERSER OCH TELFRAR

Ikusi

Datek

Åkerström

Åkerströms Björbo AB är ett internationellt företag grundat 1918 som utvecklar, producerar, marknadsför och servar tåliga och tillförlitliga kvalitets-produkter för kommunikation och radiostyrning av industrikranar, portar och mobila tillämpningar.

Vi har mer än 50 års erfarenhet inom utveckling av högkvalitativa produkter för radiostyrning av industriella och mobila applikationer.