Miljö

TRAVERSER OCH TELFRAR

TT-Teknik och miljö

 

TT-Teknik vill utöver en komplett och utlovad service även skapa förutsättningar för en hållbar framtid, se nedan för TT-Tekniks miljöpolicy.

 

TT-Teknik ska påverka medarbetarnas attityd och engagemang i miljöfrågor i positiv riktning, genom att ge återkommande information både till medarbetare och kunder.

 

TT-Teknik skall i sitt arbete följa miljölagstiftning och andra regler eller överenskommelser inom miljöområdet.

 

TT-Teknik skall kontinuerligt se över sitt miljöarbete och sin miljöpolicy.

 

TT-Teknik skall arbeta för att integrera miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del i all verksamhet.