Kättingtelfrar

Kättingtelfrar

 

I vår SK-serie har vi använt motorer med hög prestanda

i en kompakt design. Den extremt robusta

konstruktionen garanterar lång livslängd och pålitlig

drift och lågt slitage, minimalt med underhåll och servicekostnader.

Drivsystemet med variabel hastighet minskar att

last svajar och gör en noggrann hantering av

lasten möjlig. Bullernivåerna minskar tack vare den smidiga och

tysta driften av vagnen. SK-serien är utrustad

med en låg spännings styrsystem och uppfyller

alla relevanta säkerhetskrav för moderna lyftdon.

Dessa högkvalitativa kättingtelfrar är särskilt lämpliga

för ett brett spektrum av speciella applikationer.

 

SK-serien finns även i Eex klass.

 

Standard utrustning:

• Stationär lyft med krok fjädring

• 2 lyfthastigheter (4 / 1), alternativt med frekvensomriktare

• Mekanisk överbelastningsskydd

• Övre krok

• IP55 skydd

• Motor isolering klass F

• 48V kontaktorstyrning

• Fullt utrustad med drivning reglage

(med undantag av SKalpha)

• IP65 manöverdon med adapter

och nödstopp

• Kördrift med frekvensomriktare, 2-hastighets eller variabla

• Lämplig för omgivningstemperaturer mellan

-20 ° C och +40 ° C

• Enbalksvagnen utrustad med drop stopp

• Lyft-motor med termiskt skydd (SKD / E / F-standard)

• Övre och nedre gränslägesbrytare

TRAVERSER OCH TELFRAR